Avança Empresa Inclusiva

Avança, una empresa inclusiva

A Avança Grup estem molt orgullosos d'haver-nos sumat a la xarxa d'empreses inclusives. Ho hem formalitzat firmant un conveni d'adhesió amb el Govern d'Andorra representat pel ministre d'Afers Socials, Justícia i d'Interior, Xavier Espot. Gràcies a aquest conveni, hem incorporat una treballadora de neteja amb discapacitat per 15 hores setmanals, en un entorn laboral obert, inclusiu, accessible i en igualtat de condicions, afavorint així el seus drets laborals. Per la seva banda el Govern ofereix un itinerari específic d'orientació laboral per a les persones que necessitin suport, i posa a disposició dues orientadores especialitzades del Servei d'Ocupació per fer-ne el seguiment. 


Durant l'acte de firma del conveni, la nostra directora general, Teresa Milà, ha destacat que l'experiència de participar en aquest projecte, incorporant persones amb diversitat funcional, és una experiència rellevant, que fomenta la tolerància i l'acceptació de les diverses capacitats, i que no només reporta beneficis per a la nostra empresa i les persones implicades sinó també per al conjunt de la societat en general.

Signatura adesió al conveni

Avança Grup és conscient que la globalització, les migracions, la incorporació de la dona al món laboral o el reconeixement dels drets de minories han donat lloc a societats i organitzacions cada vegada més heterogènies. Aquesta diversitat no depèn només del sexe, l'origen o la nacionalitat sinó també dels valors, els coneixements, les experiències i les capacitats que aporten les persones de l'organització al col·lectiu. Per tant, volem fomentar i preservar l'esperit de col·laboració i aprenentatge permanent entre els treballadors basant-nos en el respecte i en el millor aprofitament de les seves capacitats individuals.

Volem contribuir a promoure la igualtat real i l'aprofitament del potencial i de les capacitats de totes les persones que treballen o que vindran a treballar a la nostra organització, i és per aquest motiu que Avança Grup porta a terme una sèrie d'accions dins de les nostres polítiques de recursos humans.